Brandwachten

 

De eisen voor brandveiligheid worden steeds strenger. Verzekeringen, gemeentelijke instanties of uw eigen (BHV) organisatie kunnen bij specifieke werkzaamheden een brandwacht voorschrijven. Ook op verzoek van de brandweer kan het voorkomen dat voor evenementen brandwachten ingezet dienen te worden. Dit geldt ook voor gebouwen of objecten waarvoor de gemeentelijke gebruiksvergunning niet is afgegeven of niet voldoet maar die toch in functie moeten blijven zoals ziekenhuizen, gevangenissen en overheidsinstellingen maar ook voor het bedrijfsleven en de particuliere sector.

Een brandwacht let op ieders veiligheid. Zo houden zij toezicht op alle vluchtwegen die vrij moeten

zijn, staan zij "stand by" bij brandgevaarlijke werkzaamheden en signaleren onveilige situaties.

 

 

De brandwachten van Woldenberg Fire&Safety

  • houden preventief toezicht en nemen maatregelen ter voorkoming van brand bij werkzaamheden die een verhoogd brandrisico met zich meebrengen;
  • in geval van brand c.q. calamiteit grijpen de brandwachten adequaat in, alarmeren zo nodig de (bedrijfs) brandweer, evacueren omstanders en met behulp van de ter beschikking staande blusmiddelen zullen zij een eerste bluspoging doen. Dit alles volgens het geldende bedrijfsnoodplan;
  • daarnaast lopen onze brandwachten preventieve controlerondes bij uitval van (BMI) brandmeldinstallaties en sprinklersystemen;
  • tevens kunnen onze brandwachten toegevoegd worden aan uw BHV organisatie;
  • zijn minimaal opgeleid tot Brandwacht 1e klas en in bezit van rijksdiploma s;
  • in bezit van het Eerste Hulp diploma en zijn AED-bedieners;
  • houden hun kennis op peil bij een beroeps- of vrijwillig brandweerkorps, waar zij in de repressieve dienst werkzaam zijn.

 

info@woldenbergfiresafety.nl

     Woldenberg  Fire & Safety  
         Brandwachten en Beveiligers